МУЗЫ НЯСВІЖА

Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Фотоэтюд Светланы ПОЛЬСКОЙ

Мясцовыя паэты

I. П. Тартоўскаму

Са справаздачаю да вас,

На літстаронкі райгазеты,

I ў святы, і ў рабочы час

Ідуць мясцовыя паэты.

Яшчэ не кожны з іх займае

Сваю ў майстэрстве вышыню,

Ды тут іх любяць, паважаюць

За шчырасць іх і дабрыню.

Спакою тут не ведаў Будны,

Нялёгкі быў ягоны лёс:

Каб сон развеяць непрабудны,

Ён людзям скарбы слова нёс.

Адсюль калісьці Сыракомля

У свет адправіў «Ямшчыка»,

Купалу тут шаптала голле

Радкі на мове мужыка.

Жыве тут, у Нясвіжы, муза,

3 якою Колас сябраваў,

3 якою малады Прануза

Ўдарогу вершы бласлаўляў.

Даюць паэтам голас звонкі

Жыццё і час – і будзе плён:

Адкрыеш ты, мая раёнка,

I новых шмат яшчэ імён.

Дзякуй, восень-гаспадыня!

Сувой ласкавы павуціны

Снуе асенняя пара.

Страчае нас сяло гасцінна

Цяпер ля кожнага двара

Сузор”ямі рабіны яркай,

Пладамі яблык наліўных,

Духмяным хлебам,

Скваркай, чаркай

I хмелем журавін лясных…

Дык дзякуй, восень-гаспадыня:

Твой плён відаць на кожным кроку,

I дбайны чалавек не кіне

Табе сярдзітага папроку.

Журавіны

За вёскай нашай, на балоце,

Багата журавін наўдзіў.

Згадаю, дык жа кісла ў роце,

Бы журавінку раскусіў.

Вядзе знаёмая сцяжынка,

Над галавою шум галін.

I будзе ён пасля з кіслінкай-

Аб часе гэтым успамін.

Цешу я сябе

Бесклапотным, юным бачу

Я сябе ў шчаслівым сне,

А прачнуся – ледзь не плачу,

Гне цяжар гадоў мяне.

Цешу я сябе, што марна,

Быццам знічка, не згару:

Ад мяне, як тыя парасткі,

Дзеці цягнуцца ўгару.

Сябру

Не цурайся тых першых сцяжынак,

Дзе з берага ў хвалі ныралі,

Дзе шчаўе насілі на рынак,

Дзе ў гарадкі мы гулялі.

Забываць, выракацца не трэба

Сяброў сваіх першых па школе –

Ні тых, хто ўзнімаецца ў неба,

Ні тых, хто выходзіць у поле.

Можа, лёс на чужыну закіне –

Не існуй, а жыві чалавекам,

Аж пакуль і цябе ў дамавіне

Не накрыюць удзячнасці векам.

Дзіцячая радасць

Радасць дзяцей –

Ў промнях вачэй,

Гараць што ярчэй.

Пра гэта ведаюць

Таксама

Іх дарослыя

Тата і мама,

Што радасць дзяцей

І салодкая крама:

Цукеркі малочныя,

Шакалад і ледзяшы –

Радасць найлепшая

Іх ад душы!

Завяшчалі Купала і Колас

Беларусь, ты старонка раздольная,

Колькі бачыла ты на вяку!

І заўсёды была паднявольная,

І каму гэта ўсё на руку?

Я пытаю сягоння Найвышняга,

Бо я верыць усім перастаў.

У жыцці нам не трэба лішняга.

Час задумацца, людзі, настаў.

На працягу вякоў, сінявокая,

Ты ў галечы рабыняй жыла,

Ну а мова мужыцкая горкая

Для эліты абузай была.

Застаецца цяпер, як у спадчыну,

Для нашчадкаў маіх на вякі.

І таму зберажом мову матчыну,

Незалежнасць сваю, землякі!

Завяшчаў як Купала і Колас,

Каб дзяржаўнай для нас ты была,

Каб пачулі і ў свеце твой голас,

І бясконца з народам жыла.

Кашчунства

Камедыйны твор “Паўлінка”

напісаў Купала.

Хто ж змяніў сюжэт яго на новы лад,

Дзе паноў і беднякоў амаль не стала,

А навокал – смех і жарт неўпапад?

Так і хочацца спытаць у навукоўцаў:

Што ж вы робіце з народным песняром,

Хто ж вам права даў рэфармаваць

Купалу-творцу?

Лічу кашчунства ваша – злом.

Парадыстам

Не бачу ў тым крамолы,

Хто сам на сам з Парнасам,

Шукае лепшай долі,

Сатыру піша часам.

Пра гумар забывае,

Якія ж сёння жарты?

Аб людзях простых дбае

У век двайных стандартаў.

І піша без падтрымкі

Масцітых парадыстаў,

Цікава, без замінкі,

Заўсёды з душой чыстай.

Несцерка з Зельвы

У “Вясёлцы” паявіўся

З Зельвы Несцерка Мазго.

Нашы дзеткі ўсе чытаюць

Творы дзіўныя яго.

І няма лепшай забавы

Скарбы Несцеркі чытаць.

У яго творах зразумелых

Родны край наскрозь відаць,

Дзе ўсё ясна, зразумела,

І дзіцяці кожны рад,

І выпісваюць “Вясёлку”

Ўсюды школа і дзетсад.

Дзе лічылкі і парады,

І загадкі, анаграмы,

Усё часцей

Сам паэт дае парады,

Заварожвае майстэрствам

І дарослых, і дзяцей.

Чорная дама

Я з вамі хацеў бы сустрэцца

Ў мінулым, за часу туманам,

Далёкі ад вашага сэрца,

Ад вашых вачэй закаханых.

Паданне смуткуе і плача,

Хвалюе мяне, жывога,

Паданне не можа з”іначыць

У вашым лесе нічога.

А я, падняўшы з падання,

Спрыяў бы вам, Чорная дама,

Каб ваша жыццё і каханне

Не завяршылася драмай.

Міхась САЗОНЧЫК

* * *

Кружыцца верасень ў вальсе

лістоты,

І да самоты рукою падаць.

Як не спазнаць у жыцці адзіноты,

Як навучыцца усім спагадаць?

Шлях адшукаць на дарогах сусвету

Той, што мяне да дабра давядзе.

Хай не адкрыю я новай планеты,

Зведаць бы толькі, дзе шчасце жыве.

Валянціна Шчарбакова

Бабіна лета

Асенні ранак наступіў,

Іржавы ліст на землю падаў.

Дзень быць прыгожым абяцаў:

Ноч адышла, туман стаяў.

Было так холадна і сумна,

Туман паволі адступаў.

Хоць рэдка песня птушак  чутна,

Дзянёк цяплейшы ўсё ж настаў.

І раптам ўсё зазелянела,

Зазелянела, ажыло.

І неба зноў заблакітнела –

Бабіна лета ўжо прыйшло.

Уладзімір БОГДАН

* * *

Да, сердце, жизнью обожженное,

Порой “шалит”, увы “шалит”.

Что много дней впустую пройдено,

Душа болит, да как болит!

В ней много нервных струн

оборвано:

И не звенят уж, не звенят.

В мольбе у всех прошу прощения.

А вдруг простят? Я жду, простят.

Лидия Наумова

* * *

Зонтиком покрылось бабье лето,

И осенний дождик моросит.

Я смотрю с улыбкой на всё это:

Значит, к нам Зима уже спешит.

И завоют снежные бураны,

Заметя и землю, и людей,

Но в апреле снежные саванны

Превратятся в белых лебедей.

* * *

Кто-то где-то плачет,

Иль кажется так мне!

С тобою всё иначе

Было бы вдвойне.

Дни были бы светлее,

Незримо б время шло,

Чтоб ты была умнее,

Не причинив мне зло.

Вот плач тот оборвался,

И кажется мне вновь:

Чем жил, о чем мечтал всё –

Была то не любовь.

Теперь слышны рыданья,

А может, это сон?

В минуту расставания

В тебя я был влюблён.

Войтех ЯНЧИК

* * *

Я иду по яркой галерее

Млечного холодного пути.

Я иду. А сердце леденеет

И легко над звездами идти.

Дышится  привычно

звездной пылью,

Обжигают душу звезд лучи.

Почему-то мне в людском бессильи

Так легко над звездами идти.

Я смотрю, как под ногами тлеют

Золотые искорки огня.

В гулких звезд

просторной галерее

Целый мир, открытый для меня.

* * *

Тише, ангел, не грусти,

За плечом не плачь.

Разогнавшись по пути,

Мчатся кони вскачь.

Этих буйных вороных

Не сдержать рукой,

В ожиданьи ворон стих

В небе надо мной.

Волю – злости и хлысту,

Я не уступлю,

Хоть еще одну версту

Будет, как велю.

“Ну, родные, поскорей!”

Скачут рысаки.

Но быстрей моих коней

Облако тоски.

Мне глядит оно в лицо:

“Что же ты грустна?”

“За двоих, за вороных

высока цена”.

“Это – Воли скакуны.

Что же отдала?”

“Только счастья

Две струны

И сердца

два крыла”.

* * *

Я не венчана, не развенчана,

Я свободная, не твоя.

Из какой-то далекой женщины

Воплотилась в реальность я.

Я была ей когда-то: быстрою

И неистовой, как гроза.

И костра мне грозили искрами,

и злословили за глаза.

Я была ей: такою верною,

Не пришедшейся ко двору,

И за это за всё, наверное,

Горе прочили мне в миру.

Я была ей: крылатой, чистою,

Недоступною, как звезда.

И за то, что сумела выстоять

Не простят меня никогда.

…И за то, что, в грехе упорствуя,

Я смотрела на них в упор,

Ты клянешь меня, злую, вздорную,

Мой любимый, до этих пор.

Клял за то, что, огнем объятая,

Не просила и не рвалась…

И за то, что глаза не прятала…

И поэтому не спаслась.

Лилия КРУТОВА

Слово матери благословляет

Благослови, благослови меня!

Дай мне дорогу обрести большую,

Я не хочу, как червь на склоне дня,

Таясь от солнца, проползти вслепую.

Я не хочу чужой тропой идти,

От жизни прячась за спину другого,

Пускай звездою на моем пути

Восходит матери родное слово!

Константин КОРНЕЛЮК

Ах, мама, мамочка!

Ах, мама, мамочка родная.

Давно расстались мы с тобой.

Была ты для меня святая,

Осталась навсегда такой!

Тебя всегда я вспоминаю,

Когда легко иль тяжело,

И этим  душу облегчаю,

Когда в ней накопилось зло.

Ведь ты не только жизнь дала мне  – Меня ты научила жить!

Твоя наука помогала

Достойным человеком быть!

Ты превеликая Мадонна!

Тобой гордился и горжусь!

А твой портрет мне – как икона,

Я каждый день ему молюсь!

Владимир АЗАРКО

Маме

Ты поможешь в горе

И вернешь мне смех.

Не найти мне лучших

Для души утех.

– Мамочку чудесную, –

Все мы говорим, –

Как цветок, прелестную,

За всё благодарим.

Пусть свершенные мечты

Путь земной твой озарят,

И, как нежные цветы,

Красотою одарят.

Пусть уйдет усталость,

Как талая вода.

И будет только радость

На все твои года.

Светлана ГРУША

* * *

Моя мама дорогая,

Ты мне в жизни лучше всех!

Для тебя – мои награды

И мой жизненный успех.

Для тебя всегда стараюсь

И советы получаю,

На концертах выступаю,

Песни весело пою.

Если как-то огорчаю

Или где-то нагрублю,

Ты прости меня, родная,

Всё равно тебя люблю!

* * *

Мама – чудесное слово,

Слово, что дарит тепло,

С которым живу я и верю,

Что будет всё хорошо.

Спасибо за нежность и ласку,

За место в сердце твоём,

За то, что читала мне сказки,

За то, что всегда мы – вдвоем.

* * *

Вокруг тебя цветы благоухают,

Твоим теплом наполнен дом родной.

С тобою рядом люди затихают,

И некогда тебе побыть одной.

Царица ты в общении, в работе,

В семье, на встречах,

в доме и в саду…

Живешь со всеми в радостном ладу.

Твои ладони пахнут земляникой,

Восторженностью солнечного дня.

Ты видишься такою многоликой

И самой дорогою для меня.

Евгений БОЛОТЯНЫЙ


Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.