“Мой сад зусім не салаўіны…”

Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

0853c

Алесь Пісьмянкоў не быў аматарам вялікіх жанраў у сваёй творчасці. Прачытаўшы некалькі яго зборнікаў вершаў, я прыйшоў да высновы, што паэт гэта рабіў наўмысна, ён мог лёгка ў некалькіх радках выказаць свае думкі і перажыванні. Падаецца, што гэта была яго творчая асаблівасць, адметнасць, калі можна так сказаць. Не ведаю, ці згодзіцеся вы, але, на маю думку, толькі той чалавек, які добра валодае мовай і словам, можа дзейнічаць у паэзіі такім чынам.

Яго першыя творы з’явіліся ў друку ў далёкім 1972 годзе, калі Аляксандру Уладзіміравічу было 15 год, а ў 1984-м  ён ужо — чалец Саюза пісьменнікаў. Некаторы час быў карэспандэнтам раённай газеты на Магілёўшчыне, дзе сам, дарэчы, і нарадзіўся, потым працаваў на розных пасадах у вядомых рэспубліканскіх выданнях: “Літаратура і мастацтва”, “Полымя”, “Вожык”, некаторы час быў намеснікам старшыні Саюза пісьменнікаў.

Цікава, што Аляксандр Уладзіміравіч, хоць і пачаў пісаць рана пад уплывам свайго настаўніка беларускай мовы і літаратуры ў школе, не надаваў спачатку вершам вялікай увагі. Але з цягам часу таленавіты юнак усё больш і больш захапляўся вершаваным словам, а не толькі карэспандэнцкай прозай, што дапамагло выдаць першы зборнік “Белы камень”. Пры жыцці ўбачылі свет яшчэ некалькі зборнікаў паэта, за якія ён атрымліваў чытацкі розгалас, прызнанне і літаратурныя прэміі.

Наш герой вельмі шчыра і, калі перачытваць яго біяграфію, занадта глыбока перажываў розныя моманты свайго жыцця. Асабліва такія, як смерць роднага чалавека ці сяброў. Творы нашага героя прасякнуты разважаннем аб жыцці і смерці, аб наканаванні чалавека, яго ролі ў жыцці краіны. У пазнейшых вершах Алеся Пісьмянкова можна знайсці і грамадзянскі пафас, дзе асэнсоўваецца шлях Бацькаўшчыны, яе становішча ў свеце.

Верш, што я паспрабаваў перакласці, прысвечаны жонцы паэта, якая пасля смерці аўтара змагла выдаць яшчэ адзін зборнік Алеся Пісьмянкова. Відавочна, што верш вельмі незвычайны і асабісты, напоўнены лірызмам, у ім спалучаюцца трывога і надзея на лепшае, вобраз саду, падаецца, гэта вобраз жыцця, жыццёвага шляху, які быў абраны чалавекам. У вершы відаць, які ён няпросты, але разам можна перажыць бадай што ўсё… Спадзяюся, мой пераклад верша выдатнага беларускага паэта выкліча цікавасць да яго творчасці ці таго, хто яшчэ з ёй незнаёмы.

 

Мой сад у снезе па калена

Азяб у золь і снегапад…

Табе не холадна, Алена?

Табе не холадна, Алена?

Табе не хочацца назад?

 

Мой сад зусім не салаўіны —

У ім ахрыплыя вятры.

У ім рабіна ды каліна,

У ім рабіна ды каліна —

Вось і усе яго дары.

 

Мой сад пусцее без дагляду.

Яго сячэ калючы град.

Ён замаркоціўся

без свята…

Ён замаркоціўся

без свята…

Табе не хочацца назад?

 

Мой сад у снезе па калена.

Над ім і золь, і снегапад…

Табе не холадна, Алена?

Табе не боязна, Алена?

Табе не хочацца назад?

Алесь Пісьмянкоў.

 

 

Мой сад заснежен по колено,

Озяб он в мокрый снегопад…

Тебе не холодно, Елена?

Тебе не холодно, Елена?

Тебе не хочется назад?

 

Мой сад совсем не соловьиный —

Охриплый ветра в нем надрыв,

В нем и рябина, и калина,

В нем и рябина, и калина —

Ну вот и все его дары.

 

Мой без присмотра сад тускнеет.

Сечет его колючий град.

Без торжества

он всё грустнее…

Без торжества

он всё грустнее…

Тебе не хочется назад?

 

Мой сад заснежен по колено,

Над ним и мгла, и снегопад…

Тебе не холодно, Елена?

Тебе не страшно ли, Елена?

Тебе не хочется назад?

Перевод Андрея КОЗЕЛА.

 


Поделитесь с друзьями
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.