Выхаванне экалагічнай культуры навучэнцаў на Нясвіжчыне

Чалавек будучыні — гэта ўсебакова развітая асоба, якая жыве ў гармоніі з навакольным светам і самім сабой. Той ці іншы ўзровень экалагічнай культуры ёсць вынік выхавання, галоўнай функцыяй якога з’яўляецца падрыхтоўка падрастаючага пакалення да жыцця ў гэтым свеце, а для гэтага яно павінна ведаць гэты свет, авалодаць сістэмай маральных нормаў у адносінах да яго, у тым ліку, і да прыроды. Без змяненняў у культуры прыродакарыстання нельга разлічваць на пазітыўныя змены ў экалогіі, менавіта культура здольная прывесці дзейнасць чалавека ў адпаведнасць з біясфернымі і сацыяльнымі законамі жыцця.

Выхаванне экалагічнай культуры навучэнцаў становіцца зараз адной з найважнейшых задач грамадства і адукацыі. Паспяховасць вырашэння гэтай праблемы шмат у чым вызначаецца, калі яна разглядаецца ў адзіным кантэксце, арганічнай узаемасувяззю з дзейнасцю школьнікаў па прафесійнай арыентацыі, накіраванай на фарміраванне такіх якасцей суб’екта працоўнай дзейнасці, як мэтавызначэнне, планаванне, здольнасць кантраляваць і ацэньваць свае дзеянні, ход і вынікі сваёй працы, праяўляць творчую актыўнасць. Гэтыя якасці, як правіла, гарантуюць станаўленне будучага прафесіянала, вызначаюць яго жыццёвыя і прафесійныя каштоўнасці. Як вырашаюць гэтыя пытанні ва ўстановах адукацыі раёна, і апавядаюць зараз педагогі.

Праз даследчую дзейнасць

Шматгадовы педагагічны вопыт і творчы пошук прывёў мяне да вываду: адным з найбольш эфектыўных метадаў выхавання экалагічнай культуры з’яўляецца арганізацыя навукова-даследчай дзейнасці навучэнцаў, якая і стала для мяне адной з формаў працы з імі на ўроках і ў пазаўрочны час.

Экалогія  — гэта навука, у якой важнае месца займаюць назіранні і эксперыменты ў прыродзе. Даследчая дзейнасць — адна з самых эфектыўных форм работы па вывучэнні экалогіі, экалагічным выхаванні дзяцей. У ходзе даследаванняў адбываюцца непасрэдныя зносіны навучэнцаў з прыродай, набываюцца навыкі і назапашваецца вопыт навуковых эксперыментаў, развіваецца назіральнасць, абуджаецца цікавасць да вывучэння канкрэтных экалагічных пытанняў.

Пастаянная сістэматычная праца дазваляе атрымліваць узнагароды на конкурсах даследчых работ рознага ўзроўню: раённага, абласнога, рэспубліканскага і міжнароднага. Так, у гэтым навучальным годзе з вучаніцай 8 класа Юліяй Гапановіч прынялі ўдзел у конкурсе новага фармату “100 ідэй для Беларусі”. У ім Юля дастойна абараніла свой стартап “Цяпліца з міні-кругаваротам вады і электраградкай” і  ў фінале рэспубліканскага конкурсу  атрымала спецпрыз  — планшэт.

Юля Гапановіч на конкурсе “100 ідэй для Беларусі”

А на міжнародным навукова-практычным форуме “INMAX’ 2018”, які праходзіў у Палацы мастацтваў у г. Мінску, яе ўзнагародзілі Дыпломам І ступені. У гэтых конкурсах дзеці расказваюць аб сваіх праектах не толькі журы, але і ўсім жадаючым, якія наведваюць выставу.

Вучаніца 10 класа Лізавета Радаман і вучань 11 класа Сяргей Малахвей дастойна абаранілі свой праект па энергазберажэнні  “Ацэнка магчымасці выкарыстання энергіі тарфянога попелу” на рэспубліканскім этапе конкурсу “Энергамарафон-2018” і былі ўзнагароджаны Дыпломам ІІІ ступені, кубкам і каштоўнымі падарункамі.

Ужо два гады Сяргей Малахвей атрымлівае Дыплом лаўрэата Усерасійскага конкурсу юнацкіх даследчых работ імя У.І. Вярнадскага па энергазберажэнні.

Самая вялікая  мая ўзнагарода — вочы дзіцяці падчас аб’яўлення перамогі. Тады свая роля ў гэтым ужо ў залік не ідзе, хаця задавальненне ўласнай працай таксама ёсць.

Даследчая  дзейнасць рэальна спрыяе фарміраванню новага тыпу навучэнца, які валодае наборам уменняў і навыкаў самастойнай канструктыўнай працы, спосабамі мэтанакіраванай дзейнасці, гатовага да супрацоўніцтва і ўзаемадзеяння, надзеленага вопытам самаадукацыі. Самае галоўнае: удзел у праектах дазваляе набыць унікальны вопыт школьніку, немагчымы пры іншых формах навучання.

Андрэй РАДАМАН,

настаўнік біялогіі і хіміі ДУА “Грыцкевіцкі НПК дз/с-СШ”

 

Учиться экономить

В СШ № 3 г. Несвижа сложилась и действует система работы по формированию у учащихся устойчивых знаний по вопросам энергосбережения и экологического воспитания. Оно включает в себя планирование работы по обеспечению экономного и рационального использования воды, тепловой и электрической энергии; образовательную работу с учащимися; организацию научно-исследовательской деятельности; просветительскую и методическую работу с педагогическими кадрами; просветительскую работу с родителями; обобщение и распространение опыта работы учреждений образования и педагогов по обучению основам эффективного энергопользования.

Поэтому созрела необходимость в создании районного ресурсного центра по экономии и энергосбережению —  одной из перспективных форм формирования и развития энергосберегающей культуры учащихся.

Основной целью деятельности ресурсного центра по вопросам экономии и энергосбережения является создание единого информационного пространства, повышение уровня профессиональной культуры педагогов, обучение подрастающего поколения навыкам энергосбережения и грамотного экологического поведения, привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Руководит центром учитель химии Людмила Ивановна Шитько.

За время работы центра создан и накоплен банк методических разработок энергосберегающей и ресурсосберегающей направленности, в котором представлен передовой опыт педагогов района, в том числе  и нашего учреждения образования.

Внеклассные мероприятия по энергосберегающей тематике требуют от педагога качественной предварительной подготовки, учитывающей уровень развития учащихся, степень их заинтересованности. Одной из форм просветительской работы явились беседы учащихся старших классов с младшими. Эти беседы более рациональны, так как в них соблюдается принцип «равный учит равного». Участники волонтерского отряда «ЭнергоМы» провели ряд акций: «Охота за киловаттами», «Охота за капелькой», «Дом, в котором я живу», «Сдай батарейку —  сохрани природу!», «Сдай батарейку — спаси ёжика!», «Сдай макулатуру — спаси дерево!», «Отходы в доходы», «Уходя, гасите свет!». Цель акций — на собственном примере показать способы экономии энергии и воды. Также во время акций ребята раздавали листовки, содержащие рекомендации, как помочь сэкономить большое количество энергии и сохранить нашу планету.

В ресурсном центре организована научно-исследовательская деятельность. Так, в 2019 году учитель химии Л.И. Шитько подготовила успешное выступление учениц Владиславы Нелюбиной  (11 класс) и Дарьи Андреевой (10 класс) на конкурсе исследовательских работ/проектов Минской области с научно-исследовательской работой «Биоразлагаемые полимерные пленки» (Диплом I степени). Эта же работа была отмечена специальным призом жюри республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» в номинации «Био- и наноиндустрия». Кроме того, Дарья Андреева стала обладательницей Диплома I степени в областном конкурсе научных биолого-экологических работ/проектов учащихся, а также стала финалисткой этого же республиканского конкурса.

К исследовательской деятельности подключаются и младшие школьники. Ученик 4 «Б» класса Максим Сачук под руководством своего учителя Е.Е. Волковой и кураторством руководителя ресурсного центра подготовил научно-исследовательскую работу «Натуральные красители для натуральных тканей». С этой работой Максим успешно выступил на районном конкурсе исследовательских работ младших школьников «Я — исследователь» (Диплом II степени, 2018 год). С работой «Приготовление репеллентов-ароматизаторов на основе натурального сырья» Максим стал обладателем Диплома I степени и на областном конкурсе исследовательских работ младших школьников «Я — исследователь» в 2019 году.

Одним из важных  направлений в обучении учащихся является экологическое воспитание. В  школе на протяжении многих лет действует экологическое объединение по интересам «Аленький цветочек». В нем занимаются школьники, проявляющие наибольший интерес к изучению взаимосвязей человека с живой природой. Они участвуют в акциях «Изготовление искусственных гнездовий для птиц», «Зимняя подкормка птиц», «Бой мусору!», «Чистые берега — несвижским озерам!».

В нашей школе действует клуб «Крылатый дозор». Быть его членом — это уникальная возможность для учеников стать не только другом общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», но и участвовать в акциях и кампаниях АПБ, заниматься природоохранной деятельностью, участвовать в конкурсах и получать призы, общаться с единомышленниками, улучшать свои знания о природе и птицах, заниматься любимым делом.

Успешность мероприятий по энергосбережению и экологическому воспитанию невозможна без массового распространения информации об экономии ресурсов среди широких масс населения. В школе создан волонтерский отряд, информационно-пропагандистские уголки, ведется работа с жителями микрорайонов, разрабатываются мультимедийные рекламные продукты и видеоролики, плакаты. В прошедшем году уделяли большое внимание работе с пожилыми людьми. С одной стороны, неумение выбрать бытовую технику нового поколения, боязнь использования современных энергосберегающих технологий, трансформация традиционных связей поколений и невозможность в связи с этим самореализации заставляет многих пожилых людей пассивно воспринимать существующую действительность. С другой — воспитательный потенциал старшего поколения очень велик, так как, обучив их основам энергосбережения, можно рассчитывать на эффективную помощь в воспитании будущего рачительного хозяина.

В 2018/2019 учебном году ребята участвовали в ежегодном республиканском конкурсе «Энергомарафон», республиканском конкурсе школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания» и других.

Традиционно октябрь является месячником энергосбережения. В течение месяца были проведены мероприятия «В городе энергии», «Азбука энергосбережения», «Часы бережливости», а также различные викторины, игры-расследования, интер-активные мероприятия, доклады учащихся по вопросам энергосбережения, конкурсы рисунков «Энергосбережение глазами детей», «Экономим вместе», «Энергосбережение в быту», «Мы за сохранение ресурсов Планеты», конкурс стенгазет «Учимся беречь электричество», акции по сбору отработанных батареек «Сдай батарейку — сохрани природу!» и макулатуры «Собери макулатуру — сохрани дерево» и другие акции.

Ирина ЯЩЕНКО,

заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа»

 

Действует районный ресурсный центр

Экологическое воспитание является одним из приоритетных направлений в воспитательной работе. В связи с этим, на базе Сновской средней школы  с 30 августа 2012 года работает районный ресурсный центр по экологическому воспитанию. Его деятельность направлена на осуществление методической, организационной, информационной, консультационной поддержки других учреждений образования по экологическому воспитанию; на подготовку и проведение научно-практических конференций, семинаров, организацию научно-исследовательской деятельности учащихся, организацию методических консультаций, изучение педагогического опыта.

Она имеет несколько направлений: эколого-просветительская работа, исследовательская работа, деятельность школьного объединения по интересам экологической направленности, благоустройство пришкольных территорий, проведение природоохранных мероприятий.

Эколого-просветительская работа с учащимися и общественностью включает мероприятия следующих форм: видеообзоры, викторины, «круглые столы», дискуссии, лектории, виртуальные экскурсии, трудовые экологические десанты.

Ежегодно проводятся акции «Цветник», «Школьный двор», «Кормушка», «Уютный класс», «Зеленый друг», «Посади дерево», «Скворечник»…

Методическая работа для педагогов района заключается в периодической подготовке и проведении  семинаров, мастер-классов, «круглых столов». На базе ресурсного центра  проведены  семинары для педагогов района «Экология на уроках естественно-математического цикла», «Формирование экологической культуры на первой ступени общего образования», «Экология на уроках гуманитарного цикла»  и другие.

Постоянно  принимаем  участие в мероприятиях районного этапа республиканского экологического марафона «Мы — жители планеты Земля», районного этапа республиканского конкурса на лучший скворечник «Встречаем пернатых друзей», республиканского образовательного проекта «Зеленая школа» и других республиканских проектах,  конкурсах и акциях.

Идут занятия в районном ресурсном центре Сновской СШ

На базе ресурсного центра проводились исследовательские работы на темы «Влияние наличия ионов металлов в почве на всхожесть семян  и рост проростков», «Исследование популяции грачей нашей местности»  и другие.

Огромную роль в экологическом воспитании  играет также приобщение учащихся к природоохранной деятельности. Традиционно проводятся операции «Мы — бережливые», «Кормушка», «Скворечник», «Лес — без мусора», «Посади дерево». Организуются  мероприятия по наведению порядка в школьных дендрариях и парках. Экологическое воспитание формирует у ребят интерес к окружающей среде, воспитывает экологическую культуру и  прививает уважительное отношение к природе родного края.

Елена АЛЕКСАНКИНА, Людмила БОРОДУЛИНА,

учителя биологии ГУО «Сновская средняя школа»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.