Алла Веремейчик, заведующий детским социальным приютом ГУО «Несвижский районный социально-педагогический центр»:
— 28 января 2022 года Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко обратился к белорусскому народу и Парламенту с ежегодным Посланием. Он призвал всех соотечественников «быть готовыми к напряженной работе, которая позволит не только сохранить страну в жерновах нового передела мира, но и построить наше будущее и, самое главное, будущее нашей страны и наших детей».
В стране продолжается обсуждение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Одним из важнейших признаков Конституции является ее социальная направленность. Конституция затрагивает все сферы жизни общества. Обновления и дополнения направлены на сохранение достигнутого, на дальнейшее развитие и благополучие страны, а значит — каждого из нас. Особое внимание в проекте Конституции уделено воспитанию традиционных семейных ценностей, поддержке семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Меня, как заведующего детским приютом, волнует вопрос социальной защищенности детей. Семья — одна из основных ценностей государства. Она является естественной средой обитания ребенка. Именно поэтому воспитание детей в семье охраняется и поощряется государством.
Обязанности родителей — воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении, создавать необходимые благоприятные условия для жизни ребенка. В проекте новой Конституции  в ст. 32 внесено существенное дополнение, где говорится, что родители обязаны готовить ребенка к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси. Очень важной является запись в Конституции о том, что ребенок обязан заботиться о родителях. Проявление заботы о родителях вызвано тем, что родители, в свою очередь, должны принимать меры для надлежащего воспитания ребенка. То есть, можно говорить о взаимных обязанностях членов семьи.
Я считаю, что нам всем еще очень много предстоит сделать для того, чтобы создать все условия, при которых дети ощутили бы себя «особым классом». Заботясь о детях, общество думает о своем будущем. Внесенные изменения и дополнения отвечают нынешним запросам современного общества. Обновленная Конституция — новое будущее Беларуси.

Валянціна Гадун, жыхарка аграгарадка Аношкі:
— У нашым грамадстве неабходна больш займацца патрыятычным выхаваннем. На гэта апошнім часам і звернута ўвага — трэба навёрстваць упушчанае. Таму ў артыкул 54 Канстытуцыі і ўнесена навела: “Праяўленне патрыятызму, захаванне гістарычнай памяці аб гераічным мінулым беларускага народа з’яўляюцца абавязкам кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь”. Добра, што ў нас не забываюць лю-дзей, якія ваявалі з захопнікамі ў Вялікую Айчынную вайну, шануюць іх памяць. Глядзіш фільмы пра тыя страшныя падзеі — і ганарышся людзьмі, што аддавалі свае сілы і жыццё за нашы сённяшнія мірныя дні. Глядзела я пра Зою Касма-дзям’янскую, Аляксандра Матросава, пра падпольшчыкаў — да глыбіні душы пачуцці прабівалі.
Магчыма, камусьці мае разважанні здадуцца старамоднымі, але, не ведаючы ўсіх праўдзівых падрабязнасцей гісторыі, немагчыма правільна ацаніць рэаліі дня сённяшняга, зразумець, што нам ёсць што губляць. Сёння ўсяго ўдосталь. Але некаторая частка грамадзян незадаволена. І чаго людзям не хапае?!
Трэба, каб моладзь болей унікала ў такія тонкасці, знаёмілася з гісторыяй сваёй дзяржавы глыбей, каб умела цаніць тое, што маем, і развіваць яе далей эвалюцыйным шляхам, без усялякіх узрушэнняў.

Іван Касцюкевіч, вадзіцель СВК “Агракамбінат Сноў”:
— Мне вельмі імпануе дапаўненне ў артыкул 32 праекта змяненняў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у тым плане, што дзяцей трэба рыхтаваць да грамадска карыснай працы. Так, сапраўды, трэба. Многія дзеці жывуць у такой зоне камфорту, што нічога не хочуць ведаць, акрамя свайго смартфона. А працаваць на зямлі, на ферме, на заводзе хто з часам будзе? Беларусь не мае велізарных запасаў прыродных рэсурсаў, нашы людзі спрадвеку шчыра, многа працавалі, і толькі гэта прыносіла і прыносіць добры плён.
Асабіста я 40 гадоў аддаў роднай гаспадарцы ў якасці трактарыста, камбайнера, вадзіцеля. І ніколькі не шкадую, што прысвяціў жыццё свайму “Снову”.
Паспяхова працягваць нашы справы — задача маладых людзей.