12 сакавіка — свята лепшых працаўнікоў раёна

Хто добра святкуе? Той, хто працуе —
Шчыра, аддана, з душой.
Хто з дому на досвітку ў поле выходзіць,
А з поля — з вячэрняй расой.
Хто лечыць і вучыць, і жыцці ратуе,
Дапамагае ў бядзе,
Хто хлеб выпякае, машынай кіруе
І не падводзіць нідзе!
Як зерне ў сланечніку, справы сабраны
Ў адзіны яскравы ўзор!
Ён нашаю працаю шчырай сатканы —
Нясвіжчыны мілай убор!
Няхай жа святочныя спевы і фарбы
Вам душу лагодзяць, сябры,
Бо сёння ствараецца
лепшае “заўтра”
У промнях агністай зары!
Соф’я ЛЮБАНЕЦ.